Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2014

gaamee
20:09
6677 e1ae 500
#what #is #normal #anyway

July 06 2014

gaamee
14:49
gaamee
14:38
0197 4720 500
#tak #pięknie #dziś
Reposted by-unnecessary-anywaaay

April 12 2014

gaamee
19:53
9020 c8d9
#me #my #friend #back #iamsohappy #picofthefriday
Reposted byOnlyForMe OnlyForMe

March 28 2014

gaamee
18:15
5429 6e33 500
#instamood #pure #jatomi

March 23 2014

gaamee
21:24
coś się zaczyna.
— coś kończy.
Reposted byanywaaay anywaaay
gaamee
16:54
Szczęście jest kobietą.
- rzekł Nietzsche.
— i oto (nieskromnie) znalazłam rozwiązanie Pańskiego problemu.

March 22 2014

gaamee
19:16
5082 a0e5 500
takaprywatadziś.  

#today #after #MTP #bukowska #about #architecture #springisintheair #lovely #sweetie #friends #wine #newhair

February 18 2014

gaamee
14:59
Przyjdzie czas, że nie poznasz.
— idzie.
Reposted bytyskat7495anywaaay

February 14 2014

gaamee
21:46
Kwiatki takie ładne,
— winda taka...

February 10 2014

gaamee
19:15
186cm o błękitnych oczach z zaciśniętą szczęką. W windzie.
— i ja.

January 15 2014

gaamee
08:44
5222 0f81
Hello white morning. There's so beautiful!

December 28 2013

gaamee
19:05
7684 183d
Wrocławiu, zauraczasz mnie na nowo. Nie zawiedź Kochany Wrocławiu.
Reposted byacetylocoamiss0alexis
gaamee
19:04
7621 e912

December 16 2013

gaamee
08:42
8806 577b
dzieeń dobry Misie! spadnie ten śnieg, czy nie spadnie, hm?  :)
Reposted byst4choo st4choo

December 14 2013

gaamee
12:44
6940 eae5
soboto! takie dziś na Ciebie plany.    :)
Reposted byelles elles

December 13 2013

gaamee
19:54
2271 3d29
gaamee
19:50
2127 4f2e
gaamee
19:37

December 11 2013

gaamee
17:26
Boję się, że przestanie mnie interesować jako człowiek.
— dziś kakao musi pomóc.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl